Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter Miljöövervakning Publikation Ryggradslösa djur Fredade arter Arter med åtgärdsprogram

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora. Här hittar du en artbestämningsnyckel, information om arbetet med och hänsynstagande samt artfaktablad om Sveriges stormusslor. Guiden har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Göteborgs naturhistoriska museum på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten.

Sammanfattning

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora. De är också filtrerare och, med två undantag, bottenlevande.

Stormusslorna sitter nedgrävda i bottensedimentet med bakänden uppåt och sifonerna öppna mot vattnet. Två arter är huvudsakligen brackvattenarter men kan även leva i sötvatten. Några av arterna lever huvudsakligen i sjöar och dammar men samtliga kan påträffas i rinnande vatten.

Den välkända och skyddsvärda flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) förekommer endast i vattendrag. Ytterligare tre arter: äkta målarmussla (Unio pictorum), tjockskalig målarmussla (Unio crassus) och flat dammussla (Pseudanodonta complanata) finns i Rödlistan 2015. Dessutom är både flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla fridlysta i Sverige (SFS 1994:1716, SFS 2007:845)

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter Miljöövervakning Publikation Ryggradslösa djur Fredade arter Arter med åtgärdsprogram

Publicerad: 2017-09-13

Sidansvarig: Webbredaktionen