Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Regeringsuppdrag

Analys av hur HaV ska verka för miljömålen

Vi har genomfört en analys vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för vår verksamhet.

Analysen redovisades till regeringen den 1 mars 2016

Omslag till rapport. Illustration.

Vi har ett ansvarsområde som främjar stora delar av miljömålen. Vårt  arbete sker hög grad genom processer enligt havsmiljö- och vattenförvaltningsförordningarna, den EU-gemensamma fiskeripolitiken och ett antal viktiga styrmedel som:

  • havs- och vattenmiljöanslaget
  • havs- vatten och fiskreglering
  • vägledning
  • kontroll
  • tillsynsvägledning 

Följande målsättningar i miljömålen avspeglas otydligare i vår befintliga verksamhet:

  • havsförsurning
  • klimatanpassning
  • konsumtion
  • friluftsliv
  • kulturmiljöer

Klimatfrågan påverkar dock alla våra förvaltningsområden

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Regeringsuppdrag