Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft Vägledning Restaurering

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.

Omslag till rapport. Illustration.

De torrlagda sträckorna vid vattenkraftverken kallas ofta torrfåror, om de är helt torra och ligger i anslutning till större kraftverk. De sträckor som är av naturlig karaktär och har kvar en viss del av vattnet kallas ofta naturfåror. Dessa ligger ofta i anslutning till småskaliga vattenkraftverk.

Rapporten beskriver vilka grundläggande ekologiska aspekter som bör beaktas vid bedömningen av vilken ekologisk nytta som uppstår vid återskapandet av flöden i de historiska forsmiljöerna.

Vi hoppas att rapporten, som tagits fram av forskare vid Umeå universitet, ska fungera som källa till kunskap till stöd för det fortsatta åtgärdsarbetet, med siktet inställt på en långsiktigt hållbar vattenförvaltning.

Rapporten utgör inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida. För rapportens innehåll svarar författarna själva.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft Vägledning Restaurering