Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Grundvatten Publikation

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Rapporten syftar till att förbättra kunskapsläget med förekomst av kemiska bekämpningsmedelsrester i Sveriges grundvatten.

Grundvatten är en viktig resurs för samhället, inte minst för att ungefär hälften av allt kommunalt dricksvatten som produceras i Sverige kommer från grundvatten.

Dessutom hämtar ungefär två miljoner svenskar sitt dricksvatten från en enskild brunn antingen i sitt permanenta boende eller i fritidsboende.

Denna rapport syftar till att öka kunskapsläget om förekomst av bekämpningsmedelsrester i grundvatten i Sverige. Rapporten gör också en internationell utblick för att jämföra Sveriges problematik inom området med andra länder i Europa.

En målsättning med sammanställningen är att utgöra en bra grund för fortsatt åtgärdsarbete på myndighetsnivå för att minska förekomsten av bekämpningsmedelsrester i miljön. Detta är ett viktigt led i arbetet för att uppnå de målsättningar som Sverige satt upp inom ramen för vattenförvaltningsarbetet samt för att uppnå miljökvalitetsmålen grundvatten av god kvalitet och en giftfri miljö.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Grundvatten Publikation