Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Östersjön Marina däggdjur

Nationell förvaltningsplan för gråsäl i Östersjön

Förvaltningen av gråsäl i Östersjön är en gemensam angelägenhet för samtliga nio östersjöstater och EU. De övergripande målen med gråsälspopulationen är att den ska ha gynnsam bevarandestatus och dess påverkan på människans intressen ska vara neutral eller positiv.

Nationell förvaltningsplan för gråsäl i Östersjön
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Östersjön Marina däggdjur