1. Publicerad: 21 juni 2016 Uppdaterad: 30 augusti 2016

  Vi och flera andra myndigheter har fått i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

 2. Publicerad: 12 januari 2016 Uppdaterad: 6 april 2016

  HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.

 3. Publicerad: 23 februari 2015 Uppdaterad: 21 juni 2016

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.

 4. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 30 januari 2018

  Regeringen inrättar en analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft åren 2014-2020. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att delta i gruppen.

 5. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

 6. Publicerad: 24 juni 2020

  Den 15 oktober arrangerar HaV en konferens som presenterar en omfattande studie om fysisk påverkan i svenska kustvatten.

 7. Publicerad: 2 november 2011

  Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

 8. Publicerad: 8 mars 2018

  Anslagsrådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av hur myndigheten använder anslag, fondmedel och frågor om långsiktig finansiering.

 9. Publicerad: 12 februari 2014

  Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (Rskr 2009/10:159)

 10. Publicerad: 2 mars 2018 Uppdaterad: 9 augusti 2018

  Enheten ansvarar bland annat för arkiv, diarium, lokalvård och reception.