1. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

  2. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

  3. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

  4. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

  5. Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.