1. Publicerad: 5 april 2019

    En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 2013-2017.

  2. Publicerad: 11 februari 2014

    Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket analysera balansen mellan den svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. En analys ska göras för respektive flottsegment.