1. Publicerad: 18 februari 2019

    Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på förslaget till vägledning för prövning av små avloppsanläggningar.

  2. Publicerad: 18 april 2019 Uppdaterad: 30 december 2019

    Havs- och vattenmyndigheten önskar synpunkter på förslaget till vägledning för regional vattenförsörjningsplanering.