1. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 15 januari 2021

    Små avloppsanläggningar behöver skötas om och ses över för att fungera. Som fastighetsägare har du ansvar för att ditt avlopp är godkänt. Titta till din avloppsanläggning och gör åtgärder tidigt. Då förlänger du dess livslängd och sparar samtidigt pengar.

  2. Publicerad: 24 maj 2016

    Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

  3. Publicerad: 29 juni 2015