Sökresultat

 • Publikation (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Skyddade områden (3)
 • Publikationer (3)
 • Publikation (3)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Kattegatt (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till Kattegatts mjukbotten, och har identifierat områden som innehåller hotade arter och habitat. 

Publikation: Handlingsplan för marint områdesskydd

Handlingsplan för marint områdesskydd

Myllrande mångfald och unika naturvärden i ett ekologiskt nätverk under ytan. Slutredovisning av regeringsuppdrag M2015/771/Nm.

Publikation: Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

I december 2013 fick HaV i uppdrag av regeringen att identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen, framförallt gällande det fiske som bedöms som skadligt. I den här lägesrapporten presenterar vi en tidsplan för det fortsatta arbetet.