Sökresultat

 • Rutin (30)
 • Anställning (8)
 • Avtal (1)
 • Chef (9)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (3)
 • Visa fler
 • Handbok (1)
 • Lön (2)
 • Miljödata (1)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (1)
 • Sjukskrivning (2)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (21)
 • Säkerhet (6)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Föreskrifter (2)
 • Medarbetarsidor (28)

 • Dokument (27)
 • Faktasida (3)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (20)
 • Mer än ett år sedan (10)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Allmänna handlingar

Allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av HaV:s allmänna handlingar. För att vi ska kunna leva upp till kraven om att lämna ut handlingar, registrerar vi inkomna och upprättade handlingar och på så sätt hittar vi dem enkelt när de efterfrågas.

Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.

Dokument: Arbetet med forskning och utveckling

Arbetet med forskning och utveckling

Hela HaV har i uppdrag att försörja myndigheten med ny kunskap, men enheten för forskning och utveckling samordnar processen. Ta gärna hjälp av vårt verktyg för att lämna förslag på områden med forskningsbehov.

Dokument: Arbetet med officiell statistik

Arbetet med officiell statistik

Här har vi samlat den information som du i övrigt behöver för ditt arbete med den officiella statistiken.

Dokument: Datainsamling och EHFF

Datainsamling och EHFF

Rutinen beskriver vår roll som stödmyndighet inom datainsamlingen (DCF) och hur vi ska handlägga ärenden som är kopplade till stöd från Europeiska Havs- och fiskerifonden (EHFF).

Dokument: Delpension

Delpension

Rutinen beskriver vilka förutsättningar som gäller när en medarbetare ansöker om att få delpension. För att ansöka om delpension ska du fylla i mallen och lämna till din chef.

Dokument: E-posthantering

E-posthantering

Var noggrann med dina mejl. Se till att allt som kommer in till dig personligen, och som tillhör ett ärende, registreras i diariet. Fråga registratorerna om du känner dig osäker på vad som ska registreras. Skicka aldrig sekretessbelagda uppgifter med mejl.

Dokument: Ergonomirond

Ergonomirond

Ergonomironder är en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vid ergonomironden undersöks de ergonomiska förhållandena på bildskärmsarbetsplatser, i syfte att arbeta förebyggande men även för att kunna identifiera eventuella belastningsbesvär som upplevs av medarbetarna.

Faktasida: Flödesschema för föreskrifter

Flödesschema för föreskrifter

Följande punkter beskriver arbetet med att skapa föreskrifter.

Dokument: Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet

Den här rutinen beskriver hur vi arbetar med fysisk säkerhet i våra lokaler. Syftet med rutinen är att förebygga och begränsa händelser som kan skada personal, information och lokaler.