Sökresultat

 • Rapport (3)
 • Yrkesfiske (3)
 • Senaste året (3)
 • Fiskar (2)
 • Fritidsfiske (3)
 • Kvoter (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (2)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (2)

 • Publikationer (3)

 • Publikation (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Så förvaltas fiskresursen

Så förvaltas fiskresursen

Fisken i havet är en resurs som rör sig fritt över nationella gränser. EU har därför en gemensam fiskeripolitik (GFP). Många arter som är viktiga för Sverige regleras inte i GFP och förvaltas därför nationellt.