Sökresultat

 • Rapport (3)
 • Yrkesfiske (3)
 • Senaste året (3)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Visa fler
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (2)
 • Ryggradslösa djur (1)

 • Publikationer (3)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Miljösystemanalys för havsplaneringen

Miljösystemanalys för havsplaneringen

Rapporten presenterar de övergripande miljömässiga systemkonsekvenserna som uppstår till följd av havsplanernas förväntade fördelning av utrymmet till havs.

Faktasida: Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

Redovisning av resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)