Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Rapport (2)
 • Östersjön (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Publikation (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: God havsmiljö 2020 – Del 2

God havsmiljö 2020 – Del 2

Den andra delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Delrapporten fastställer vad som kännetecknar god miljöstatus i våra hav och redovisar fastställda miljökvalitetsnormer.

Publikation: God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.