Sökresultat

 • Miljöövervakning (4)
 • Publikation (4)
 • Publikationer (4)
 • Faktasida (4)
 • Mer än ett år sedan (4)
 • Fiskar (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.

Faktasida: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Faktasida: Sötvatten

Sötvatten

Rapporter som presenterar resultat av vår nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.