Sökresultat

  • Havsförvaltning (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Programområde Kust och Hav (1)
  • Publikation (1)
  • Publikationer (1)
  • Faktasida (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.