Sökresultat

 • Havsförvaltning (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Forskning (1)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (2)
 • Visa fler

 • Publikationer (2)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Havet 2013/2014

Havet 2013/2014

"Havet — om miljötillståndet i svenska havsområden" är en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav. Även resultat från regional miljöövervakning och från forskning presenteras.