Sökresultat

 • Fiskar (4)
 • Marina däggdjur (4)
 • Främmande arter (1)
 • Kattegatt (1)
 • Publikation (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Visa fler
 • Skagerrak (1)
 • Yrkesfiske (2)

 • Yrkesfiske (1)
 • Arter (2)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (3)
 • Publikation (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Artkoder

Artkoder

Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.

Publikation: FINFO 2003:9 Sälskador i ålfisket längs den svenska västkusten

FINFO 2003:9 Sälskador i ålfisket längs den svenska västkusten

Ål är en mycket viktig resurs för det svenska kustfisket. Fisket med ålryssjor introducerades i början på 1900 talet och är det fiske längst västkusten som drabbats hårdast av sälskador. Skadefrekvensen varierar mycket från år till år i flera områden längs kusten. De senaste åren har dock skadefrekvensen ökat i de områden där det bedrivs mest fiske. 1999-2000 blev det obligatoriskt att anmäla skador till loggboken för att kunna erhålla sälskadeersättning vilket i sin tur kan ha påverkat rapporteringen nämnvärt.

Faktasida: Rappen – rapportering av vattenorganismer

Rappen – rapportering av vattenorganismer

Hjälp oss att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!

Faktasida: Rapportera sjuka eller döda fiskar och andra djur

Rapportera sjuka eller döda fiskar och andra djur

Dina observationer i naturen kan vara viktiga. Exempelvis kan du rapportera fynd av sjuka eller döda fiskar, eller om du ser tumlare eller hittar en död sådan. Här kan du se var du ska vända dig för respektive art.