1. Publicerad: 29 november 2018 Uppdaterad: 7 februari 2019

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 2. Publicerad: 29 november 2018 Uppdaterad: 7 februari 2019

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 3. Publicerad: 29 november 2018

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 4. Publicerad: 29 november 2018 Uppdaterad: 7 februari 2019

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 5. Publicerad: 29 november 2018

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 6. Publicerad: 29 november 2018

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 7. Publicerad: 29 november 2018

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 8. Publicerad: 29 november 2018 Uppdaterad: 7 februari 2019

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2, D3C1, D3C2.

 9. Publicerad: 29 november 2018

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.

 10. Publicerad: 29 november 2018

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.