Sökresultat

 • Havsförvaltning (2)
 • Miljöhot (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Jordbruk (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vrak (1)
 • Visa fler
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Övergödning (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Prioritering av vrak

Prioritering av vrak

Vi har fått medel för att bärga miljöfarliga ämnen och spökgarn från fartygsvrak. Bärgningsarbetet är kostsamt och det är viktigt att vi använder medlen till att göra störst miljönytta. Detta gör vi genom att avlägsna hoten mot miljön från de vrak som utgör störst risk.

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.