Sökresultat

 • Havsförvaltning (4)
 • Publikationer (4)
 • Mer än ett år sedan (4)
 • Forskning (1)
 • Klimat (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Visa fler
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (4)
 • Rapport (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Övergödning (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster som begrepp har fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor till exempel i havsmiljödirektivet. Den här rapporten syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan.

Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Havet 2013/2014

Havet 2013/2014

"Havet — om miljötillståndet i svenska havsområden" är en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav. Även resultat från regional miljöövervakning och från forskning presenteras.

Publikation: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.