1. Publicerad: 5 november 2019

    Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

  2. Publicerad: 12 april 2018 Uppdaterad: 20 april 2020

    Här hittar du blanketter för del- och slutrapportering inom havs- och vattenmiljöanslaget.