1. Publicerad: 19 december 2017

    Syftet med detta projekt är att utvärdera hur metoder för restaurering av sjöar och vattendrag och angränsande ekosystem kommer att svara på klimatförändringar och analysera tillgängliga alternativ för att förvalta biologisk mångfald och ekosystemfunktioner i ett nytt klimat.

  2. Publicerad: 25 juni 2014

    Under 2013 upptäcktes vandrarmusslor för första gången i sjöarna Roxen och Glan i Östergötland.

  3. Publicerad: 19 december 2017

    Idag används flertalet metoder när det gäller både förebyggande åtgärder samt restaureringsarbete för att motverka effekterna av klimatförändringar men det råder ofta osäkerhet kring dessa metoders effektivitet samt att de i många fall också är platsspecifika.