1. Publicerad: 26 mars 2015 Uppdaterad: 6 mars 2018

  Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris för engagerat, lokalt vattenvårdsarbete i god samverkan. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på lokalt vattenvårdarbete och samverkan mellan olika intressen. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Sjöstjärnan.

 2. Publicerad: 8 maj 2017

  Priset delas ut på Havs- och vattenforum i maj 2017.

 3. Publicerad: 25 mars 2019

  Projektet ”8-fjordar” i Bohuslän vann det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan 2018.

 4. Publicerad: 26 mars 2015 Uppdaterad: 4 juni 2019

  Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. 2019 års vinnare är biologen och vattenentusiasten Lennart Henrikson.

 5. Publicerad: 12 december 2016 Uppdaterad: 18 maj 2017

  Västerviks kommun utsågs till 2017 års Sjöstjärna, för att under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen.