Sökresultat

  • Forskning (2)
  • Östersjön (2)
  • Faktasida (2)
  • Bidrag (1)

  • Anslag och bidrag (1)
  • Samordningsområden (1)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Projekt inom Östersjöprogrammet BONUS, utlysning Blue Baltic (2017 - 2020)

Projekt inom Östersjöprogrammet BONUS, utlysning Blue Baltic (2017 - 2020)

Blue Baltic är BONUS största satsning hittills med en budget på drygt 30 miljoner euro och 11 olika tematiska områden. Utlysningen vänder sig både till forskare inom akademi, högskola och forskningsinstitut och till företag – tanken är att nya innovativa lösningar på Östersjöns miljöproblem ska kunna utvecklas och testas.

Faktasida: Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.