Sökresultat

  • Vattenkraft (2)
  • Yttrande (2)
  • Yttrande (2)
  • Mer än ett år sedan (2)

  • Vårt uppdrag (2)
  • Yttranden (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Yttrande över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

HaV är positiva till förslaget om att vattenkraftverk som saknar tillstånd enligt miljöbalken ska prövas för att få moderna miljövillkor och att vattenkraftverk med äldre tillstånd ska omprövas för samma ändamål.

Faktasida: Yttrande över Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Yttrande över Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Vi tillstyrker i huvudsak Energikommissionens förslag till insatser på energiområdet, och välkomnar bedömningarna för vattenkraften.