1. Publicerad: 14 december 2015 Uppdaterad: 27 februari 2020

    Många vattenfåror är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.

  2. Publicerad: 21 december 2015

    Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

  3. Publicerad: 3 juni 2016

    Fastställande av kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.