1. Publicerad: 9 juli 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

    Havs- och vattenmyndigheten har deltagit i en dialog om mineralbrytning och tillståndsprocessen kring gruvverksamhet. Målet var att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och projektet resulterade i en handbok.

  2. Publicerad: 17 december 2014

    Havs- och vattenmyndigheten är sedan 1 juli 2011 utpekad bevakningsmyndighet enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.