Sökresultat

 • Muddring (4)
 • Tillstånd (4)
 • Dumpning (3)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenverksamhet (3)

 • Vägledningar (3)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (3)

 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Faktasida: Innehåll i en dumpningsansökan

Innehåll i en dumpningsansökan

En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Faktasida: Miljöeffekter av muddring och dumpning

Miljöeffekter av muddring och dumpning

Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.

Dokument: Norrtäljehamn muddring och dumpning

Norrtäljehamn muddring och dumpning

Vissa massor fick inte dumpas