Sökresultat

 • Föreskrift (2)
 • Remiss (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Senaste året (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)

 • Remisser (2)

 • Remiss (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta

Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget om ändringar och nya bestämmelser avseende hantering av signalkräfta.

Remiss: Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.