Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (74)
 • Senaste året (74)
 • Anslag (1)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Havsplanering (1)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (4)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Publikation (7)
 • Rapport (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (2)
 • Vattenkraft (2)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (3)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (5)
 • Vårt uppdrag (58)
 • Regeringsuppdrag (56)
 • Publikationer (7)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (12)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (7)
 • Regeringsuppdrag (54)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (6)
 • Senaste månaden (8)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Inbjudan till dialog om fördelning av demersala fiskemöjligheter

Inbjudan till dialog om fördelning av demersala fiskemöjligheter

HaV bjuder in intressenter, experter och forskare till dialog om fördelning av demersala fiskemöjligheter. Dialogen kommer bestå av två delar, dels ett dialogunderlag och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och dels ett dialogmöte.

Kalenderhändelse: Dialogmöte om fördelning av demersala fiskemöjligheter

Dialogmöte om fördelning av demersala fiskemöjligheter

Dialogen kommer bestå av två delar, dels ett underlag och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och dels ett digitalt möte.

Faktasida: Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter (2020)

Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska utvärdera om systemet med individuella fiskemöjligheter och tillfälliga överlåtelser inom demersalt fiske har underlättat fiskets bedrivande och efterlevnaden av landningsskyldigheten.

Faktasida: Dokumentation kring maritima strategin

Dokumentation kring maritima strategin

Här samlar vi information, inbjudningar, presentationer med mera som visats, som kan användas vid interna kommunikationsbehov.

Faktasida: Medelsanvändning miljöövervakning (2019)

Medelsanvändning miljöövervakning (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som myndigheten disponerar har använts för 2019.

Faktasida: Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (2019)

Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom 1:11, åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2019.

Faktasida: Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. 

Faktasida: Pilotområden med åtgärdssamordnare

Pilotområden med åtgärdssamordnare

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

Faktasida: Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

Faktasida: Uppdrag om att utreda och föreslå hur en effektiv fiskerikontroll kan förstärkas (2020)

Uppdrag om att utreda och föreslå hur en effektiv fiskerikontroll kan förstärkas (2020)

Regeringen uppdrar åt HaV och Kustbevakningen att utreda och föreslå vad som inom ramen för fiskerikontrollen kan förbättras och effektiviseras och föhindra olagligt fiske.