1. Ekologisk restaurering av vattendrag ska fungera som idébank under arbetet med att restaurera Sveriges vatten. Fokus ligger på praktiska åtgärder som strävar efter att återställa naturliga processer, flöden och strukturer som på sikt medför en naturlig flora och fauna.

 2. Publicerad: 8 juni 2021

  I denna årligt återkommande rapport ger Havs- och vattenmyndigheten en lägesbeskrivning av Sveriges EU-bad inför kommande badsäsong. Här beskrivs arbetet med badvattenkvalitet och vilka regler som styr arbetet. Rapporten riktar sig både till kommuner och till dig som badar.

 3. Publicerad: 7 juni 2021

  I detta projekt från undersökte Luleå Tekniska Universitet design-, funktions- och tillsynsprinciper för markbaserade anläggningar med hjälp av litteraturstudier och intervjuer. Syftet var att bidra till utformning av relevanta bedömningskriterier för markbaserade reningsanläggningar som kan användas vid prövning och tillsyn.

 4. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 10 mars 2020

  Här finns nyhetsbrev som berör myndighetens ansvarsområden samlade. Kontakta bibliotekarien om du vill lägga fler nyhetsbrev till listan.

 6. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Här presenteras länkar till användbara ordböcker och lexikon.

 7. Publicerad: 15 januari 2016 Uppdaterad: 20 mars 2019

  Internationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea) - ICES - är en organisation som samordnar och främjar havsforskning i Nordatlanten inklusive Nordsjön och Östersjön. ICES producerar en mängd publikationer av olika slag och många är fritt tillgängliga på rådets hemsida

 8. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 17 januari 2020

  HaV:s rapportserie finns publicerad i digitala vetenskapliga arkivet, DiVA.

 9. Publicerad: 22 december 2016

  Fiskefria områden innebär fiskeförbud året runt i avgränsade områden. I den här rapporten sammanfattar vi och utvärderar resultaten av att inrätta fiskefria områden i regioner där fisk- och skaldjursbestånd varit märkbart försvagade.  

 10. Publicerad: 18 maj 2021

  Svartmunnad smörbult är en invasiv främmande fiskart som kommit med fartygstrafik till Sverige. Det finns stor risk att den kommer att tränga undan andra fiskarter men den kan även innebära en ny födokälla för rovfisk. Även om arten inte går att utrota i praktiken så finns det åtgärder som skulle kunna begränsa dess negativa effekter.