1. Publicerad: 13 mars 2017

  2. Här hittar du rapporter om vattenbruk. Fler rapporter hittar du på sidan Publikationer .

  3. Åtgärdsprogram för akvatiska arter och naturtyper som vi har ansvar för.

  4. Rapportering av användningen av anslag 1:2.

  5. Årsredovisningarna visar verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

  6. Tidningen Västerhavet tar upp aktuella forskningsprojekt och myndighetsarbete som rör havsmiljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

  7. Rapporter som presenterar resultat av vår nationella miljöövervakning av sötvatten och andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten.

  8. Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

  9. Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

  10. Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.