Sökresultat

  • Programområde Sötvatten (2)
  • Rapport (2)
  • Miljöövervakning (2)
  • Programområde Kust och Hav (1)
  • Publikation (2)

  • Publikationer (2)

  • Publikation (2)

  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Miljöövervakning av Sveriges sjöar och vattendrag

Miljöövervakning av Sveriges sjöar och vattendrag

Representativiteten av den kontrollerande miljöövervakningen  Rapporten presenterar en sammanställning och analys av miljöövervakningen i svenska sjöar och vattendrag 2011-2012.

Publikation: Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020

Den här rapporten ger en samlad beskrivning av den nuvarande nationella miljöövervakningen.