Sökresultat

  • Miljökvalitetsnormer (1)
  • Vattenkraft (1)
  • Faktasida (1)
  • Tillstånd (1)
  • Vattenverksamhet (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.