Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Publikation (3)
 • Senaste året (3)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Visa fler
 • Publikation (3)
 • Rapport (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)

 • Publikationer (3)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

En kartläggning av vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. Om hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med hög miljöhänsyn.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Publikation: God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.