Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Visa fler
 • Vattenverksamhet (1)

 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (1)

 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

En kartläggning av vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. Om hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med hög miljöhänsyn.

Faktasida: Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.