Sökresultat

  • Miljökvalitetsnormer (1)
  • Samordningsområden (1)
  • Senaste året (1)
  • Tillstånd (1)
  • Vattenverksamhet (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Dialog om gruvverksamhet

Dialog om gruvverksamhet

Havs- och vattenmyndigheten har deltagit i en dialog om mineralbrytning och tillståndsprocessen kring gruvverksamhet. Målet var att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och projektet resulterade i en handbok.