Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Senaste året (2)
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Miljödata (1)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer och indikatorer i havsmiljödirektivet

Miljökvalitetsnormer och indikatorer i havsmiljödirektivet

För att nå god miljöstatus har elva svenska miljökvalitetsnormer (MKN) för havsmiljön fastställts. Miljökvalitetsnormer är styrmedel som ska se till att god miljöstatus upprätthålls eller uppnås. Till miljökvalitetsnormerna kopplas indikatorer som visar aktuell status.

Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.