Sökresultat

  • Miljökvalitetsnormer (2)
  • Vårt uppdrag (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Vattenkraft (1)

  • Regeringsuppdrag (2)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

Faktasida: Översyn av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2015)

Översyn av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2015)

Vi ska bedöma om förordningen innehåller relevanta krav eller om den ska uppdateras eller tas bort.