Sökresultat

  • Miljökvalitetsnormer (1)
  • Vårt uppdrag (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Senaste året (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Vattenkraft (1)
  • Visa fler

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.