1. Publicerad: 2 december 2016 Uppdaterad: 25 juni 2018

    Vi förespråkar att främja klimatanpassning på ett strategiskt sätt genom att använda befintliga verktyg som finansiering av åtgärder. Det behövs också en långsiktig miljöövervakning eftersom det är viktigt att detektera och särskilja effekter som leder till klimatförändringar.

  2. Publicerad: 29 september 2017

    Vi har yttrat oss över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?