Sökresultat

 • Havsplanering (4)
 • Klimat (4)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (2)
 • Visa fler
 • Rapport (1)

 • Miljöhot (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (2)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Klimattillflykter

Klimattillflykter

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. Klimattillflykter är ett begrepp för områden där arter i framtiden kan finnas kvar, trots ett förändrat klimat. Områdena bygger på framtidsscenarier, de är troliga men inte konstaterade.

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Publikation: Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar

Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar

En teoretisk utvärdering av praktiska valmöjligheter för att ta hänsyn till klimatförändringar när det gäller svensk havsplanering.

Publikation: Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017

Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017

Möjliga klimatrefugier i Östersjön baserat på två olika scenarier