1. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 31 januari 2017

    Vi har samlat konkreta råd om hur du kan komma igång med vatten- och avloppsplanering. Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelser.

  2. Publicerad: 14 juni 2018 Uppdaterad: 31 januari 2019

    GIS-stödet har tagits fram för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

  3. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 1 oktober 2019

    Information för dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse samt fastighetsägare angående avloppsanläggningar dimensionerade för högst 200 personer.