1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

    Här kan du ta del av vår vägledning om tillsyn avseende skydd av grundvatten. Det finns även annan vägledning och information om grundvatten men som inte är tillsynsvägledning. Se mer om detta under relaterad information.

  2. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

    Tillsynsvägledningsbegreppet är mycket brett när det gäller skydd av grundvatten. Gränsen mellan tillsynsvägledning och annan vägledning är flytande.