1. Publicerad: 2 november 2017 Uppdaterad: 6 mars 2019

    Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.

  2. Publicerad: 6 februari 2019

    Karta som visar havslandskap i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kartans syfte är att på ett intuitivt sätt visualisera olika typer av havsområden och väcka tankar runt miljöskydd och havsplanering.

  3. Publicerad: 8 november 2016 Uppdaterad: 26 januari 2017

    VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.