Sökresultat

 • Fritidsfiske (2)
 • Handel (2)
 • Främmande arter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Regler (2)
 • Remiss (1)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)

 • Faktasida (1)
 • Remiss (1)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.