Sökresultat

 • Främmande arter (3)
 • Publikation (3)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Publikation (3)
 • Senaste året (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Visa fler
 • Fiskar (1)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Publikationer (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Publikation: Resurs- och miljööversikt 2012

Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.

Publikation: Reglering av signalkräftans utbredning

Reglering av signalkräftans utbredning

Redovisning av regeringsuppdrag beträffande behov av ytterligare reglering av signalkräftans utbredning och förekomst i landet.