Sökresultat

 • Fiskar (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Rapport (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Publikationer (1)
 • Senaste månaden (1)
  • Fritidsfiske (1)
  • Publikation (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Publikation (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.