1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 3 november 2016

    Skärkniv ( Pelecus cultratus ) är en karpfisk som förekommer sporadiskt längs östkusten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

  2. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 2 november 2016

    Groplöjan ( Leucaspius delineatus ) är vår minsta karpfisk och blir sällan större än 8 centimeter. Den lever i stim och utseendet påminner om mört. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.